Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 11 năm 2023

Nội dung

Ngày 27/11/2023, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý thuộc Bệnh viện, cụ thể như sau:

 

Bổ nhiệm

- Bà Phan Thị Xuân Hoa, Bác sĩ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 20/11/2023.

return to top