THÔNG BÁO "TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2 TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2020"

Nội dung

DOWNLOAD

THÔNG BÁO " VV NIÊM YÊT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG" TẢI FILE TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO "TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2 TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2020" TẢI FILE TẠI ĐÂY

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2020 TẢI FILE TẠI ĐÂY

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG TẢI FILE TẠI ĐÂY

 

return to top