Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý

Nội dung

Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý theo hướng dẫn, quy định từ Sở Y Tế TPHCM

 

Xin xem toàn bộ tài liệu ở file đính kèm

Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top