GÓI XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ Ở NAM

Nội dung

GÓI XÉT NGHIỆM TẦM SOÁT UNG THƯ Ở NAM

STT XÉT NGHIỆM CHI PHÍ TRỌN GÓI
1 AFP (Gan) (đang cập nhật) VNĐ
2 Beta 2 Microglobulin (Máu, Lympho...)
3 CA 19-9 (tụy, gan, mật, dạ dày
4 CA 72-4 (dạ dày)
5 Calcitonin (tuyến giáp)
6 CEA (đại trực tràng, phổi, tuyến giáp...)
7 Cyfra 21-1(Ung thư phổi không tế bào nhỏ)
8 PSA (tuyến tiền liệt)
9 SCC (thực quản, phổi, tai mũi họng)
10 Beta HCG (tế bào mầm)
11 Thyroglobulin: tuyến giáp

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top