✴️ Mối tương quan giữa CT ngực và xét nghiệm RT-PCR trong chẩn đoán bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) tại Trung Quốc: Báo cáo 1014 trường hợp

Nội dung

Bối cảnh: CT ngực được sử dụng để chẩn đoán bệnh coronavirus 2019 (COVID-19), là công cụ bổ sung quan trọng cho xét nghiệm RT-PCR.

Mục đích: Nghiên cứu giá trị chẩn đoán và tính nhất quán của CT ngực so với xét nghiệm RT-PCR trong chẩn đoán COVID-19.

Phương pháp: Từ 6/1 - 6/2/2020, 1014 bệnh nhân ở Vũ Hán, Trung Quốc được chụp CT ngực và xét nghiệm RT-PCR đưa vào nghiên cứu. Với RT-PCR làm tiêu chuẩn tham chiếu, giá trị của CT ngực trong chẩn đoán COVID-19 được đánh giá. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân có nhiều xét nghiệm RT-PCR theo dõi, sự chuyển đổi kết quả RT-PCR (âm tính sang dương tính, dương tính sang âm tính) được phân tích so sánh với các lần chụp CT ngực tương ứng ở những bệnh nhân có thời gian cách khoảng từ 4 ngày trở lên.

Trong số 1014 bệnh nhân, 59% (601/1014) có kết quả RT-PCR dương tính và 88% (888/1014) có CT ngực dương tính. Độ nhạy của CT ngực trong chẩn đoán COVID-19 là 97% (95% CI, 95-98%, 580/601 bệnh nhân) dựa trên kết quả RT-PCR dương tính. Ở những bệnh nhân có kết quả RT-PCR âm tính, 75% (308/413) có kết quả CT ngực dương tính; trong số 308 trường hợp này, 48% được coi là những trường hợp có khả năng cao mắc bệnh, 33% là những ca có thể. Phân tích các xét nghiệm RT-PCR và hình CT qua nhiều lần chụp, khoảng thời gian trung bình giữa kết quả RT-PCR âm tính ban đầu với kết quả dương sau đó là 5,1 ± 1,5 ngày; kết quả dương tính ban đầu với kết quả RT-PCR âm tính tiếp theo là 6,9 ± 2,3 ngày. 60% đến 93% trường hợp có CT dương tính ban đầu phù hợp với COVID-19 trước đó (hoặc cùng lúc) với kết quả RT-PCR dương tính ban đầu. 42% (24/57) trường hợp cho thấy sự cải thiện trên hình CT ngực theo dõi trước khi kết quả RT-PCR chuyển sang âm tính.

Văn bản gốc xin tham khảo tại đây./.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

return to top