Chức năng và nhiệm vụ phòng Công tác xã hội

Nội dung

Phòng Công tác xã hội là cầu nối giữa thầy thuốc, người bệnh và người nhà người bệnh có chức năng cung cấp các dịch vụ về Công tác xã hội. Thống nhất quản lý các hoạt động Công tác xã hội tại Bệnh viện.

          Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh: Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa khám bệnh hoặc phòng khám bệnh; Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội; nghiên cứu và phát triển các hình thức hỗ trợ phương thức thanh toán, dịch vụ tiện ích trong khám bệnh, chữa bệnh; Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục xuất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có).

          Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luậtTăng cường mối quan hệ của bệnh viện với người dân và các cơ quan báo chí, với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;… Thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện đến người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo; Làm đầu mối tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo, chương trình gây quỹ của Bệnh viện.

          - Vận động tiếp nhận tài trợVận động hiến máu nhân đạoTham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội; Thực hiện hoạt động từ thiện và vận động tài trợ gây quỹ, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

          - Hỗ trợ nhân viên y tếCung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị; Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

          - Đào tạo, bồi dưỡngTham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội; Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

          - Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

          Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.

return to top