✴️ Đại hội chi hội điều dưỡng BV Nguyễn Tri Phương nhiệm kỳ 2022-2024

Nội dung

Ngày 26/7/2022,  Đại hội chi hội điều dưỡng BV Nguyễn Tri Phương nhiệm kỳ 2022-2024 đã diễn ra với sự tham gia của

- Đại diện Ban Giám đốc BV

- Đại diện Ban Chấp hành hội ĐD TP.HCM Bà Võ Thị Ngọc Diệp

- Cùng đại diện của các tổ hội tại bệnh viện

 

Kết quả của đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2024 như sau:

 

STT Họ và Tên Chức vụ hội
1 Đặng Thị Ngọc Giàu Chi hội trưởng
2 Lê Thị Thân Ái Ủy viên
3 Phạm Hồng Nam Ủy viên
4 Nguyễn Thị Kim Chi Ủy viên
5 Trần Mộng Thanh Thương Ủy viên

 

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top