✴️ Hướng dẫn thực hành dược lâm sàng trong một số bệnh tim mạch

Nội dung

ĐÁNH GIÁ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TIM MẠCH

 

CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ THẬN TRỌNG CỦA THUỐC TIM MẠCH

TĂNG HUYẾT ÁP

 

SUY TIM

 

RUNG NHĨ

 

BỆNH MẠCH VÀNH MẠN

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top