Ban Giám đốc - Đảng ủy Sở Y tế - Công đoàn ngành xuống thăm hỏi và động viên các Đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Nội dung

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2023), Sáng ngày 16/02/2023, Ban Giám đốc - Đảng ủy Sở Y tế - Công đoàn ngành Y tế đến thăm hỏi, động viên các Đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Nguyễn Tri Phương mắc bệnh nan y.

Đồng thời, Đoàn đại biểu cũng gửi lời chúc mừng và động viên đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương; tin tưởng cán bộ, đoàn viên trong ngành tiếp tục cố gắng vượt mọi khó khăn, nỗ lực lao động giỏi, lao động sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top