BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG THAM GIA CHỐT PHÒNG DỊCH CỦA THÀNH PHỐ

Nội dung

Công việc tầm soát diễn ra liên tục trong ngày nên cần chia ca sáng - tối, và luôn đảm bảo có lực lượng làm việc để tầm soát thân nhiệt tại các cửa ngõ 

return to top