GỬI PHẦN QUÀ CỦA MẠNH THƯỜNG QUÂN CHO NGƯỜI THAM GIA CHỐNG DỊCH COVID-19

Nội dung

Công ty sản xuất kính bảo hộ Đại Kim Thành đã gửi Bệnh viện 400 kính bảo hộ

Ngoài ra nhóm Phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tặng nhiều món quà phòng hộ cá nhân cho BV

return to top