Trao trả tài sản đánh rơi của thân nhân bệnh nhân ngày 23/05/2023

Nội dung

Vào ngày 23/5/2023, Trong quá trình đi tuần tra an ninh bệnh viện, nhân viên an ninh phát hiện điện thoại đánh rơi tại hành lang giữa tòa nhà B và C. Qua nghiệp vụ của mình, Bộ phận an ninh đã trình báo lên Ban Giám đốc và tiến hành xác minh chủ sở hữu của tài sản là của anh N.N.Tân

 

 Sau khi liên hệ được anh Tân, Bộ phận an ninh đã trao trả lại cho bệnh nhân.

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top