✴️ Hướng dẫn về cấp giấy xác nhận tiêm ngừa vắc xin Covid

Nội dung

Dành cho những cá nhân ĐÃ tiêm vắc xin Covid mũi 1 hoặc đủ 2 mũi tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

 

1. Đối với trường hợp là nhân viên công ty: Bệnh viện sẽ in 01 lần cho cả công ty và trả về bộ phận đại diện của công ty (thông thường là nhân sự hoặc phòng hành chính)

 

2. Đối với trường hợp là bệnh nhân BHYT: Bệnh viện sẽ in phiếu xác nhận theo từng khoa 

 

3. Đối với các tổ chức được lãnh đạo Thành phố hoặc Sở Y tế phân công thực hiện: Bệnh viện sẽ in phiếu xác nhận theo phân công và gửi về đơn vị đầu mối 

 

Bệnh viện khuyến khích việc sử dụng sổ sức khỏe điện tử để có thể truy cập thông tin tiêm ngừa một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn

 

Xem thêm hướng dẫn cài đặt tại đây

 

Với trường hợp bị thiếu sót, xin phản hồi thông qua biểu mẫu google để BV có thể kiểm tra tại đây

 

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc mạnh khỏe - an toàn trước đại dịch

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top