✴️ Hướng dẫn đồng thuận để quản lý đường thở ở bệnh nhân COVID-19

Nội dung

Hội chứng hô hấp cấp tính nặng - corona virus-2, gây ra bệnh coronavirus 2019 (COVID-19), rất dễ lây lan. Quản lý đường thở của bệnh nhân mắc COVID-19 có nguy cơ cao đối với nhân viên và bệnh nhân. Chúng tôi mong muốn phát triển các nguyên tắc quản lý đường thở của bệnh nhân mắc COVID-19 để khuyến khích thực hiện an toàn, chính xác và nhanh chóng. Tuyên bố đồng thuận này đã được tập hợp trong một thông báo ngắn để tư vấn về quản lý đường thở cho bệnh nhân mắc COVID-19, dựa trên tài liệu đã xuất bản và các thông tin cập nhật từ các bác sĩ lâm sàng và chuyên gia. Các khuyến nghị về phòng chống phơi nhiễm của nhân viên y tế, lựa chọn nhân viên tham gia quản lý đường thở, đào tạo cần thiết và lựa chọn thiết bị đã được thảo luận. Các nguyên tắc cơ bản của quản lý đường thở trong các cài đặt này được mô tả cho: đặt nội khí quản khẩn cấp; dự đoán hoặc đặt nội khí quản khó bất ngờ; ngừng tim; chăm sóc gây mê; và rút ống khí quản. Chúng tôi cung cấp số liệu để hỗ trợ bác sĩ lâm sàng trong quản lý đường thở an toàn cho bệnh nhân mắc COVID-19. Lời khuyên trong tài liệu này được thiết kế để phù hợp với chính sách tại nơi làm việc của địa phương.

Toàn văn tại liệu xin xem tại đây./.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top