✴️ Sử dụng thuốc vận mạch ở bệnh nhân nặng có choáng

Nội dung

Tóm tắt

Bối cảnh: Thuốc vận mạch được dùng cho bệnh nhân bệnh nặng bị sốc giãn mạch không đáp ứng với hồi sức dịch, và ít gặp hơn trong sốc tim và sốc giảm thể tích.

Mục tiêu: Mục tiêu là xem xét sự an toàn và hiệu quả của thuốc vận mạch, sinh lý bệnh, tác nhân làm giảm liều thuốc vận mạch, dấu ấn sinh học dự đoán, thuốc chẹn beta-1 và hướng nghiên cứu.

Phương pháp: Chất lượng bằng chứng được đánh giá bằng cách sử dụng Phân loại, Đánh giá, Phát triển và Đánh giá (GRADE).

Kết quả: Vasopressors liên kết adrenergic: α1, α2, beta1, 2; vasopressin: AVPR1a, AVPR1B, AVPR2; angiotensin II: AG1, AG2; và dopamine: thụ thể DA1, DA2 gây co mạch. Sự lựa chọn và liều lượng thuốc thay đổi do bệnh nhân và thực hành bác sĩ. Các tác dụng phụ bao gồm co mạch quá mức, thiếu máu cục bộ, tăng đường huyết, tăng lactate máu, nhịp tim nhanh và rối loạn nhịp nhanh. Không có thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng thuốc vận mạch cho thấy sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ tử vong trong 28 ngày. Norepinephrine là thuốc vận mạch được lựa chọn đầu tiên trong sốc dãn mạch sau khi hồi sức đủ thể tích. Một số chiến lược làm giảm liều norepinephrine (vasopressin, angiotensin II) không làm giảm tỷ lệ tử vong trong 28 ngày trong khi corticosteroid đã giảm đáng kể tỷ lệ tử vong trong 28 ngày ở một số (hai thử nghiệm lớn) nhưng không phải tất cả các thử nghiệm. Ở những bệnh nhân kháng trị norepinephrine, vasopressin hoặc epinephrine có thể được thêm vào. Một thuốc vận mạch mới, angiotensin II, có thể hữu ích ở những bệnh nhân hạ huyết áp sâu. Dobutamine có thể được thêm vào vì thuốc vận mạch có thể làm giảm sự co bóp của thất. Dopamine chỉ được khuyến cáo ở những bệnh nhân nhịp tim chậm. Có những thuốc vận mạch mạnh với bằng chứng hạn chế (ví dụ: xanh methylen, metaraminol) và thuốc vận mạch mới trong quá trình phát triển (selepressin).

     

Kết luận: Norepinephrine là lựa chọn đầu tiên sau đó là vasopressin hoặc epinephrine. Angiotensin II và dopamine có chỉ định hạn chế. Trong tương lai, các dấu ấn sinh học dự đoán có thể hướng dẫn lựa chọn thuốc vận mạch và thuốc vận mạch mới có thể xuất hiện.

Link file gốc: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00134-019-05801-z

Toàn văn bản dịch có thể tại về tại đây./.

 

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

return to top