Relestat

Nội dung

Thuốc Relestat là gì?

Điều trị ngứa do viêm kết mạc dị ứng.

Thành phần

  • Dược chất chính: Epinastine HCl 0,05% (0,5 mg/mL) tương đương với epinastine 0,044% (0,44 mg/mL)

  • Loại thuốc: Thuốc điều trị mắt tai mũi họng

  • Dạng thuốc, hàm lượng: Dung dịch nhỏ mắt, 5ml

Công dụng

Điều trị ngứa do viêm kết mạc dị ứng.

Liều dùng

Cách dùng

Dùng nhỏ mắt

Liều dùng

Mỗi lần nhỏ 1 giọt.

 

return to top