✴️ Mycobacterium leprae mảnh sinh thiết

Nội dung

MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN LÝ

Mục đích

Phát hiện các trực khuẩn Mycobacterium leprae còn goi là Bacillus Hansen (BH) bền vững với acid từ bệnh phẩm mảnh sinh thiết tổ chức da. 

Nguyên lý

Do đặc tính kháng acid của Mycobacterium leprae nên khi được nhuộm bằng thuật nhuộm Ziehl-Neelsen và soi dưới kính hiển vi quang học, hình ảnh của Mycobacterium leprae sẽ có màu đỏ, các vi khuẩn và các tế bào (nếu có) không có đặc tính kháng acid sẽ xanh. 

 

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Người thực hiện Cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh.

Người nhận định và phê duyệt kết quả: Cán bộ xét nghiệm có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh.

Phương tiện, hóa chất

Phương tiện, hóa chất như ví dụ dưới đây hoặc tương đương.

Trang thiết bị

Máy chuyển.

Tủ an toàn sinh học cấp 2.

Máy đúc.

Máy cắt.

Bể nhuộm.

Tủ ấm 56 độ.

Kính hiển vi quang học.

Dụng cụ, hóa chất và vật tư tiêu hao (bao gồm nội kiểm, ngoại kiểm)

STT

Chi phí hóa chất, vật tư tiêu hao

Đơn vị

Số lượng

1

Formaldehyt

ml

30,000

2

Toluen

ml

50,000

3

Cồn tuyệt đối

ml

50,000

4

Paraplasts

gr

40,000

5

Cassett đúc bệnh phẩm

Cái

3,000

6

Dao cắt bệnh phẩm sử dụng 1 lần

Cái

1,000

7

Lam kính

Cái

3,000

8

Lamelle

Cái

3,000

9

Keo gắn Lamelle (Bom Canada)

ml

1,000

10

Thuốc nhuộm  fucshin

ml

20,000

11

Thuốc nhuộm xanhmethylen

ml

20,000

12

Cồn Acid 1%

ml

20,000

13

Nước cất

ml

300,000

14

Gạc 30x30 (cm)

Cái

1,000

15

Bộ giá đựng tiêu bản

Cái

0,003

16

Cái

0,200

17

Khẩu trang

Cái

0,200

18

Găng tay

đôi

1,000

19

Dung dịch rửa tay

ml

20,000

20

Bút bi

Cái

0,020

21

Giấy in A4

tờ

1,000

Bệnh phẩm

Mảnh sinh thiết tổ chức da.

Phiếu xét nghiệm

Điền đầy đủ thông tin theo mẫu phiếu yêu cầu.

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước tiến hành thực hiện theo phương tiện, hóa chất được ví dụ ở trên.

Lấy bệnh phẩm

Theo đúng quy định của chuyên ngành Vi sinh (Xem Phụ lục 1 và Phụ lục 6).

Tiến hành kỹ thuật

Cố định bệnh phẩm trong formon.

Chuyển đúc bệnh phẩm.

Cắt bệnh phẩm.

Nhuộm bệnh phẩm theo phương pháp nhuộm Ziehl – Neelsen.

 

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Dựa vào số lượng, độ tập trung của trực khuẩn kết hợp với đặc điểm mô bệnh học trên nhuộm tiêu bản nhuôm HE để chẩn đoán các thể.

 

NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

Trực khuẩn bị mất lớp mỡ do bước tẩy nến bằng xylen.

Khắc phục: phủ lại lam bằng dung dịch xylen với parafin tỷ lệ 1:1.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top