28 ngày để thực hành lòng biết ơn (4)

Nội dung

07 ngày trước đó

 

NGÀY 22: PHÉP MẦU NGAY TRƯỚC MẮT

Trong ngày thứ 22 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Phép mầu ngay trước mắt

Vào đầu ngày, lấy ra danh sách 10 mong muốn. Đọc lại danh sách 10 mong muốn của bạn. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã nhận được điều mình mong muốn. Cảm nhận lòng biết ơn càng nhiều càng tốt. 

Trong ngày, mang theo danh sách mong muốn. Ít nhất 2 lần trong ngày hãy lấy nó ra đọc qua và cảm nhận lòng biết ơn càng nhiều càng tốt.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 23: KHÔNG KHÍ NHIỆM MÀU

Trong ngày thứ 23 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Không khí nhiệm mầu

Bạn đang hít thở dòng khí nhiệm màu. 5 lần trong ngày hãy nghĩ về dòng không khí tuyệt vời bạn đang hít thở. Hít vào thở ra 5 lần thật chậm. Cảm nhận luồng khí bên trong cơ thể bạn khi hít vào và niềm vui khi thở ra. Sau đó hãy nói câu nhiệm màu: “Cảm ơn Dòng khí nhiệm màu tôi đang hít thở”. Cảm nhận lòng biết ơn chân thành nhất đối với dòng khí quý giá và quan trọng mà bạn đang hít thở.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 24: CHIẾC ĐŨA PHÉP

Trong ngày thứ 24 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Chiếc đũa phép

Chọn 3 người mà bạn yêu quý, đang thiếu thốn sức khỏe, tiền bạc, hạnh phúc hoặc cả 3. Tìm một tấm ảnh của mỗi người và để nó ở trước mặt khi thực hiện phương pháp này. Thực hiện lần lượt từng người một như sau: 

Cầm trên tay tấm ảnh của họ. 

Nhắm mắt lại và trong vòng một phút hãy hình dung bạn nhận được tin rằng người đó đã có được điều họ muốn. 

Mở mắt ra và trong khi vẫn cầm tấm ảnh trên tay, hãy nói từ nhiệm màu: Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn vì [Tên Người Đó] đã có sức khỏe, tiền bạc và hạnh phúc

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 25: GỢI Ý NHIỆM MẦU

Trong ngày thứ 25 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Gợi ý nhiệm mầu

Hãy tỉnh thức, sáng suốt để quan sát xung quanh và nhận ra ít nhất 7 gợi ý nhiệm màu trong ngày mà vũ trụ dành cho bạn. Cảm nhận và nói từ nhiệm màu CẢM ƠN chân thành đối với mỗi gợi ý ấy.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 26: PHÉP MẦU BIẾN LỖI LẦM THÀNH HẠNH PHÚC

Trong ngày thứ 26 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Phép màu biến lỗi lầm thành hạnh phúc

Chọn một lỗi lầm bạn mắc phải trong quá khứ. Tìm và viết ra 10 điều bạn cảm thấy biết ơn từ sai lầm này. Hãy tự hỏi bản thân mình: “Tôi học được gì sau sai lầm này?”, “Sai lầm này mang đến cho tôi điều tốt đẹp gì?”. 

Đặt tay lên trái tim mình. Đọc lại 10 điều bạn cảm thấy biết ơn. Nói từ nhiệm màu Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn. Cảm nhận sự rung động bên trong bạn.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 27: TẤM GƯƠNG NHIỆM MẦU

Trong ngày thứ 27 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Tấm gương nhiệm mầu

Mỗi khi nhìn chính mình trong gương, hãy nói hãy nói từ nhiệm màu CẢM ƠN. Hãy thực sự cảm nhận điều ấy hơn tất cả những gì bạn đã từng cảm nhận trước đây.

Khi sử dụng Tấm Gương Nhiệm Màu, hãy nói 3 điều bạn cảm thấy biết ơn về chính bản thân mình.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 28: NGHIỆM LẠI PHÉP MẦU

Trong ngày thứ 28 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Nhiệm lại phép mầu

Nghiệm lại phép màu bằng cách nhớ lại những điều hạnh phúc trong ngày hôm qua và viết chúng ra thành 1 danh sách.

Đặt tay lên trái tim mình. Đọc lại danh sách những điều hạnh phúc của ngày hôm qua. Nói từ nhiệm màu Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn. Cảm nhận sự rung động bên trong bạn.

Sau hôm nay bạn có thể thực hiện phương pháp này bằng cách viết, nói hay chỉ nghĩ trong đầu. Bạn có thể lập danh sách những điều làm bạn hạnh phúc và biết ơn chúng mỗi ngày.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

Tiếp tục thực hiện cho những ngày tiếp theo để mỗi ngày bạn đều có thể cảm nhận được hạnh phúc từ cuộc sống.

return to top