28 ngày để thực hành lòng biết ơn (3)

Nội dung

07 ngày trước đó

 

NGÀY 15: PHÉP MẦU CẢI THIỆN MỐI QUAN HỆ

Trong ngày thứ 15 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Phép màu cải thiện mối quan hệ

Chọn một mối quan hệ khó khăn hay đổ vỡ mà bạn muốn cải thiện.

Ngồi xuống và liệt kê danh sách 10 điều mà bạn cảm thấy biết ơn về người ấy.

Hãy viết theo cấu trúc: [Tên người ấy] + Tôi chân thành biết ơn vì + [Điều bạn cảm thấy biết ơn] 

Đặt tay lên trái tim bạn. Đọc lại 10 điều trên. Nói từ nhiệm màu Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn. Cảm nhận những rung động biết ơn bên trong bạn.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 16: ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA SỨC KHỎE

Trong ngày thứ 16 này bạn sẽ thực hành 5 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Biết ơn sức khỏe trong quá khứ

Hãy nhớ lại 3 thời điểm bạn cảm thấy tuyệt vời và nói từ nhiệm màu CẢM ƠN. Cảm nhận lòng biết ơn đối với 3 thời điểm đó.

Bài tập 3. Biết ơn sức khỏe trong hiện tại

Hãy chọn ra 5 bộ phận trong cơ thể đang hoạt động tốt. Lần lượt nói từ nhiệm màu CẢM ƠN cho từng bộ phận ấy. Đặt tay lên từng bộ phận bạn biết ơn và cảm nhận những rung động biết ơn bên trong bạn.

Bài tập 4. Biết ơn sức khỏe trong tương lai

Chọn một điều về cơ thể (hoặc về sức khoẻ) mà bạn muốn cải thiện trong tương lai. Dành một phút để hình dung ra bản thân đang có được trạng thái sức khỏe lý tưởng ấy. Nói từ nhiệm màu CẢM ƠN. Cảm nhận lòng biết ơn sâu sắc đối với những cải thiện tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng ấy.

Bài tập 5. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 17: TẤM SÉC NHIỆM MẦU

Trong ngày thứ 17 này bạn sẽ thực hành 5 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Tấm séc nhiệm mầu (1)

Ở bài tập này bạn có thể dùng một tờ giấy trắng và trang trí theo mẫu bên dưới.

Cầm tấm séc nhiệm màu trong tay và tưởng tượng việc bạn dùng số tiền đó để làm điều bạn muốn. Hãy cảm nhận niềm vui và lòng biết ơn như thể bạn đã thật sự có thứ bạn muốn.

Bài tập 3. Tấm séc nhiệm mầu (2)

Đem theo tấm xét nghiệm màu trong ngày. Để nó ở nơi dễ dàng nhìn thấy. Ít nhất 2 lần trong ngày cầm tấm séc nhiệm màu trong tay và tưởng tượng việc bạn dùng số tiền đó để làm điều bạn muốn. Hãy cảm nhận niềm vui và lòng biết ơn như thể bạn đã thật sự có thứ bạn muốn.

Bài tập 4. Tấm séc nhiệm mầu (3)

Cuối ngày hôm nay hãy để tấm séc ở nơi dễ dàng nhìn thấy hàng ngày. Khi nhận được số tiền đã viết hãy viết một tấm séc khác và lập lại các bước trên để tiếp tục thực hiện phương pháp tấm séc nhiệm màu.

Bài tập 5. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 18: DANH SÁCH NHIỆM MẦU

Trong ngày thứ 18 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Danh sách nhiệm mầu

Hãy viết 3 việc quan trọng nhất bạn muốn thực hiện hay phải giải quyết trong ngày hôm nay. Lần lượt tưởng tượng từng việc đã được thực hiện và giải quyết xong như thế nào. Đặt tay lên trái tim bạn. Nói từ nhiệm màu Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn. Cảm nhận lòng biết ơn bên trong bạn.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 19: BƯỚC CHÂN NHIỆM MẦU

Trong ngày thứ 19 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Bước chân nhiệm mầu

Thực hành bước 100 bước chân vào bất cứ lúc nào trong ngày. Với mỗi bước chân hãy nói từ nhiệm màu CẢM ƠN. Cảm nhận từng bước chân và sự rung động bên trong bạn.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 20: PHÉP MẦU CỦA TRÁI TIM

Trong ngày thứ 20 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Phép màu của trái tim

Tập trung sự chú ý của bạn vào khu vực gần trái tim. Nhắm mắt lại, tiếp tục tập trung đầu óc vào trái tim. Nói từ nhiệm màu Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn.

Lấy danh sách 10 điều mong muốn ra để thực hiện Phép Màu Của Trái Tim bằng cách đọc lại 10 điều mong muốn. 

Nhắm mắt lại tập trung tâm trí của bạn vào khu vực gần trái tim. Nói từ nhiệm màu Cảm ơn, Cảm ơn, Cảm ơn thật chậm.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm mầu

 

NGÀY 21: KẾT QUẢ TUYỆT DIỆU

Trong ngày thứ 21 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau:

Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn

Bài tập 2. Kết quả tuyệt diệu

Vào đầu ngày, chọn viết ra danh sách 3 sự việc mà bạn muốn đạt được kết quả tốt. Trong lúc viết hãy cảm nhận như thể kết quả tuyệt vời đó đã xảy ra. Sau khi viết xong hãy viết tiếp câu: “Cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu”.

Trong ngày, khi có một sự việc bất ngờ phát sinh với kết quả tốt. Hãy nói câu nhiệm màu: “Cảm ơn vì kết quả tuyệt diệu”.

Bài tập 3. Thực hành hòn đá nhiệm màu

 

07 ngày tiếp theo

 

return to top