✴️ Hỗ trợ lực lượng nhân viên chăm sóc sức khỏe trong đại dịch toàn cầu COVID-19

Nội dung

Nhân viên bệnh viện, bao gồm người chăm sóc, nhân viên hỗ trợ, quản lý và đội chuẩn bị, tất cả sẽ bị căng thẳng bởi những thách thứccủa việc đáp ứng kéo dài với COVID-19, và lãnh đạo phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự chăm sóc là trung tâm của đáp ứng. Giao tiếp minh bạch và chu đáo có thể góp phần vào sự tin tưởng và ý thức kiểm soát. Đảm bảo rằng người lao động cảm thấy họ được nghỉ ngơi đầy đủ, có thể có xu hướng đáp ứng các nhu cầu cá nhân quan trọng (như chăm sóc một thành viên lớn tuổi trong gia đình) và được hỗ trợ cả với tư cách là chuyên gia chăm sóc sức khỏe và cá nhân sẽ giúp duy trì hiệu suất của cá nhân và nhóm trong thời gian dài.

Giải phóng các bác sĩ lâm sàng và các thành viên nhóm hành chính khỏi các nhiệm vụ và cam kết khác cho phép họ tập trung vào các nhu cầu trước mắt. Cung cấp thực phẩm, nghỉ ngơi, thời gian giải nén và thời gian nghỉ đầy đủ có thể cũng quan trọng như việc cung cấp các giao thức và thiết bị bảo vệ khi ngày chuyển thành tuần, sau đó là tháng. Các phiên thông tin và phản hồi thường xuyên với các nhà quản lý địa phương và cộng đồng cơ sở rộng lớn hơn, được bổ sung bằng thông tin liên lạc rõ ràng, ngắn gọn và đo lường, sẽ giúp các nhóm tập trung vào việc chăm sóc và đảm bảo vai trò của họ.

Toàn văn xin xem tại đây./.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Bệnh viện Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

return to top