Giấy chứng nhận Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

Nội dung

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
a) Tên và địa chỉ cơ sở thử thuốc trên lâm sàng đáp ứng GCP;
Tên cơ sở: BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Trụ sở chính: Số 468 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
b) Số giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và số giấy chứng nhận đạt GCP (nếu có);
Giấy chứng nhận đạt GCP số 14/GCN-K2ĐT ngày 22/02/2023
d) Thời gian hết hiệu lực của việc đánh giá đáp ứng GCP: Thời gian hết hiệu lực không quá 03 năm kể từ ngày đánh giá gần nhất
đ) Phạm vi hoạt động của cơ sở thử thuốc trên lâm sàng: Thuốc hóa dược, Sinh phẩm (thuốc sinh học), Thuốc dược liệu giai đoạn 2,3,4.

 

Giấy chứng nhận Thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng (GCP)

return to top