✴️ KẾT QUẢ CỦA PHẪU THUẬT FREY TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TỤY MÃN CÓ DÃN ỐNG TỤY

Nội dung

Huỳnh Thanh Long1, Phạm Hồng Nam1, Ngô Minh Hiếu1, Lê Chí Thiện1, Đinh Thị Hồng Nhung1, Nguyễn Mạnh Khiêm1, Nguyễn Minh Châu1, Đặng Ngọc Phúc1

1BV Nguyễn Tri Phương

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bệnh lý viêm tụy mãn đặc trưng bởi sự tổn thương tụy không hồi phục, biểu hiện bởi xơ hóa mô tụy và sự phá hủy mô tụy nội tiết lẫn ngoại tiết đưa đến làm giảm hoặc mất chức năng của tụy .

Có nhiều phương pháp điều trị viêm tụy mãn có hay không có nguyên nhân như điều trị nội khoa bằng Somatostatin, Octreotid, lấy sỏi qua cắt cơ vòng Oddi, cắt hạch giao cảm… Khi các phương pháp điều trị nội khoa và thủ thuật thất bại thì có các phương pháp phẫu thuật cắt đầu tụy bảo tồn tá tràng, cắt phần xa đuôi tụy, phẫu thuật Puestow Gillesby, Partington- Rochelle và Lempke, cắt khối tá tụy... Các phẫu thuật này thường hậu phẫu rất nặng nề, có nhiều tai biến và biến chứng.

        Năm 1987, Frey đã mô tả phẫu thuật điều trị viêm tụy mãn do sỏi tụy, phương pháp này lấy được các tổ chức xơ hóa vùng đầu tụy, mở ống tụy chính dọc theo thân, đuôi tụy. Sau đó nối đầu, thân đuôi tụy với quai hỗng tràng chữ Y. So với các phương pháp phẫu thuật trên thì phẫu thuật Frey dễ làm, hiệu quả và ít tai biến. Do vậy, chúng tôi bước đầu áp dụng phẫu thuật Frey trong điều trị viêm tụy mãn với ống tụy dãn  tại khoa ngoại Tổng Hợp bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

 

KẾT LUẬN

Phẫu thuật Frey ít tai biến và có hiệu quả giảm đau, cải thiện chất lượng sống sau mổ của bệnh nhân.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Hà Văn Quyết (2006), Bệnh lý viêm tụy.
  2. Phạm  Hoàng  Hà  (2012),  "Nghiên  cứu  điều  trị  viêm  tụy  mạn  sỏi  tụy bằng phương pháp kết hợp phẫu thuật Frey và phẫu thuật Beger", Luận án tiến sỹ y học-Trường đại học Y Hà Nội
  3. Lê Xuân Sơn (2014), “Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp Frey và Beger trong điều trị viêm tụy mạn”, Luận văn thạc sỹ y học-Trường đại học Y Hà Nội.
  4. Bloechle C Izbicki J.R (1995), "Duodenum preserving resection of the head  of  pancreas  in  chronic  pancreatitis",  Annal  of  Surgery.  221,  tr. 350-358.
  5. Hoàng Trọng Thảng Trần Văn Huy (2000), "Nhận xét về bệnh nguyên và một số đặc điểm của viêm tụy mạn ở bệnh viện trung ương Huế", Nội Khoa-Chuyên đề tiêu hóa. 1, tr. 17-21.
  6. Trần Hiếu Học (2006), "Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và phẫu thuật mở ống tụy lấy sỏi kèm nối tụy ruột trong bệnh lý sỏi tụy", Luận án tiến sỹ y học- Đại học Y Hà Nội.
  7. Lê Văn Cường (2001), "Đánh giá kết quả phẫu thuật Puestow-Gillesby trong điều trị viêm tụy mạn", Ngoại khoa. 45(5), tr. 27-35.
  8. Aruni, A., Moond, V., Kulkarni, A., Kang, M., Rana, S. S., Singh, H., ... & Gupta, R. (2019). Prospective randomization study to compare clinical outcome and pancreatic perfusion following Frey’s procedure versus modified frey’s procedure (head plus body coring) in chronic pancreatitis. In Gastroenterology (vol. 156, no. 6, pp. s1467-s1467). 1600 John F Kennedy Boulevard, ste 1800, Philadelphia, pa 19103-2899 Usa: Wb Saunders co-Elsevier Inc.
  9. Zhou, Y., Shi, B., Wu, L., Wu, X., & Li, Y. (2015). Frey procedure for chronic pancreatitis: evidence-based assessment of short-and long-term results in comparison to pancreatoduodenectomy and Beger procedure: a meta-analysis. Pancreatology, 15(4), 372-379.
  10. Phạm Hữu Thiện Chí, Đoàn Tiến Mỹ, Phan Minh Trí và cs. (2018) “Kết quả sớm phẫu thuật Partington-Rochelle trong điều trị sỏi tụy”, Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 22(5):209-215.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top