✴️ Điều trị ung thư dạ dày (gastric cancer)

Nội dung

1. Phẫu thuật

Là biện pháp cơ bản nhất để điều trị ung thư dạ dày.

Các phương pháp:

1.1.Phẫu thuật triệt căn:

- Tùy theo vị trí, kích thước u có thể cắt một phần dạ dày hoặc toàn bộ dạ dày đảm bảo giới hạn trên cách rìa u 5cm, giới hạn dưới đến hết môn vị. Đồng thới cắt bỏ mạc nối lớn kết hợp với vét hạch.

- Trường hợp giai đoạn sớm tổn thương tại chỗ ở lớp niêm mạc có thể cắt bỏ rộng tổn thương qua nội soi.

1.2. Phẫu thuật tạm thời:

Khi bệnh ở giai đoạn muộn không còn chỉ định phẫu thuật triệt can. Bao gồm: Phẫu thuật cắt dạ dày nhưng không vét hạch, nối vị tràng, mở thông dạ dày, mở thông hỗng tràng.

 

2. Xạ trị

- Có thể xạ trị trong mổ bằng chùm electron để giảm nguy cơ tái phát

- '''Xạ trị bằng máy gia tốc trong các trường hợp khối u ở tâm vị, khối u kích thước lớn xâm lấn rộng không còn khả năng phẫu thuật. Liều: 45-50,4 Gy, phân leeiuf 1,8 Gy/ngày.

 

3.  Hóa chất

Phác đồ PC

       Paclitaxel 175mg/m2, TM ngày 1

       Cisplatin 75mg/m2, TM ngày 1

       Chu kỳ 3 tuần

Phác đồ

       Irinotecan 70mg/m2, TM ngày 1,15

       Cisplatin 80mg/m2, TM ngày 1

       Chu kỳ 4 tuần

Phác đồ DCF

       Docetaxel 75mg/m2, TM ngày 1

       Cisplatin 75mg/m2, TM ngày 1

       5-Fu 750mg/m2, TM ngày 1-5

       Chu kỳ 3 tuần

Phác đồ

       Oxaliplatin 85mg/m2, TM ngày 1,15

       Irinotecan 125mg/m2, TM ngày 1,15

       Chu kỳ 4 tuần.

Phác đồ EOX

       Epirubicin 50mg/m2, TM ngày 1, bolus

       Oxaliplatin 135mg/m2, TM ngày 1 trong 2h

       Capecitabin 625mg/m2/ngày, uống 2 lần/ngày, ngày 1-21. Chu kỳ 21 ngày. Tối đa 8 chu kỳ

Phác đồ Capecitabin đơn chất

       Capecitabin 1000mg/m2, uống ngày 1-14

       Chu kỳ 21 ngày

 

4.  Điều trị đích

Thuốc Trastuzamab (herceptin) là kháng thể đơn dòng kháng Her 2 (Human Epidermal growth factor Receptor). Hẻ 2 là phần nội bào của thụ thể yếu tố phát triển biểu mô.

4.1. Chỉ định

- Ung thư biểu mô tuyến giai đoạn tiến triển; tái phát; thất bại với các biện pháp điều trị khác

- Her 2 (+)

4.2. Cách dùng

- Dùng kết hợp với hóa chất

- Liều lượng: 8mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 1, chu kỳ 1. Sau đó 6mg/kg, truyền tĩnh mạch ngày 21. Chu kỳ 21 ngày

- Ung thư dạ dày có tỷ lệ 20-30% Her-2/Neu dương tính, nếu có xét nghiệm này, ung thư giai đoạn muộn có thể cân nhắc điều trị Trastuzumab (Herceptin).

 

5. Điều trị ung thư dạ dày giai đoạn di căn một số vị trí đặc biệt

- Di căn xương: xạ trị ngoài 30 Gy trong 10 buổi hoặc xạ trong (P-32, Trontium-89 hoặc Samarium-1532).

- Di căn não: Xạ phẫu bằng dao gamma liều 16-24 Gy nếu không quá 3 tổn thương, đường kính mỗi tổn thương ≤ 3cm. Hoặc xạ trị toàn não 30 Gy trong 10 buổi, 36 Gy trong 20 buổi,…

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top