✴️ Kỹ thuật kéo máu trên phiến kính

Nội dung

MỤC ĐÍCH

Để định bệnh vàcó kết quả nhanh chóng.

 

CHỈ ĐỊNH

Tìm ký sinh trùng sốt rét: lấy máu lúc người bệnh lên cơn sốt.

Tơ trùng: lấy máu lúc 12 giờ đêm hoặc 12 giờ trưa.

 

DỤNG CỤ

 

DỌN DẸP DỤNG CỤ

Xử lý các dụng cụ theo đúng quy trình khử khuẩn và tiệt khuẩn.

Tất cả các mẫu nghiệm phải dán nhãn và làm phiếu thử gửi lên phòng xét nghiệm ngay.

 

GHI HỒ SƠ

Ngày giờ lấy máu thử.

Ngày giờ gửi xét nghiệm.

Tên điều dưỡng thực hiện. 

 

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

Đừng làm giọt máu quá dày vì khi khô sẽ bị nứt và tróc ra khỏi kính. Giọt máu dày vừa phải là khi giọt máu còn ướt, đặt kính lên tờ báo nhìn thấy chữ in.

Làn máu mỏng phải thật mỏng không có sọc và loang lỗ.

Các biên của làn máu phải nằm trên kính.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top