Thang điểm đánh giá đau

Nội dung

Có thể đánh giá đau theo các mức độ sau:

  • Đau nhẹ: 1-3 điểm             
  • Đau vừa: 4-6 điểm            
  • Đau nặng: 7-10 điểm

* Trẻ trên 5 tuổi đã cho thấy có khả năng đánh giá chính xác mức độ đau của mình bằng cách sử dụng bảng đánh giá theo chữ số.

 

- Thang điểm Wong – Baker FACES, đây là một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá đau ở cả trẻ em và người lớn

Thang điểm đau dựa vào nét mặt của Wong-Baker

 

- Thang đánh giá theo điểm từ 0 đến 10 dành cho trẻ trên 7 tuổi:

 

Thang đánh giá mức độ đau FLACC DÀNH CHO TRẺ TỪ 1 ĐẾN 3 TUỔI

FLACC là chữ viết tắt của:

  • Face: Khuôn mặt
  • Legs: Chân
  • Activity: Hoạt động
  • Cry: Khóc
  • Consolability: Động viên

 

return to top