✴️ Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não

Nội dung

Xin mời tham khảo toàn bộ tài liệu: Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top