✴️ Phác đồ gây mê bệnh nhân phẫu thuật đường tiêu hóa

Nội dung

1. Đánh giá bệnh nhân trước mổ:

- Rối loạn nước + điện giải.

- Sửa chữa những rối loạn nước + điện giải.

- Đánh giá dinh dưỡng của bệnh nhân.

 

2. Gây mê toàn thân trong phẫu thuật tiêu hóa:

- Nguyên tắc: đảm bảo giảm đau, giãn cơ và đảm bảo hô hấp tốt.

 - Tiền mê:

  • Seduxen hoặc Midazolam.
  • Atropin.

 - Khởi mê:

  • Xử trí các thuốc ưu tiên Thiopental, Profofol, Ketamin, Etomidate, Fentanyl.

 

3. Duy trì mê với phẫu thuật kéo dài:

- Giãn cơ, đặt NKQ, duy trì HHNT bằng máy thở.

- Thuốc giãn cơ: Loại không khử cực (Pavulon, Arduan, Esemeron...)

  • Có thể tiêm nhắc lại thuốc giãn cơ theo giờ hoặc theo diễn biến lâm sàng liều 2 bằng ½ liều đầu.

- Thuốc mê có thể duy trì bằng các thuốc Propofol, Isoflurane,Sevoflurane kết hợp giảm đau dòng họ Morphin (Fentanyl, Dolargan).

- Có thể phối hợp với gây tê NMC để duy trì mê trong PT đường tiêu hóa.

 

4. Bù dịch và cân bằng huyết động trong PT tiêu hóa nhu cầu cơ bản: 2ml/kg/giờ.

- Bù cho nhu cầu cơ bản, mất dịch trong phẫu thuật. Với những phẫu thuật trung bình 6 -8 ml/kg/giờ.

- Trường hợp phẫu thuật lớn và bệnh nhân mất dịch nhiều trước mổ thì cần phải bù tăng hơn.

  • Dịch bù: Natriclorua 0,9%, Glucose 5%, Ringerlactac.
  • Dịch cao phân tử: HAES 6%, Albumin, Gelofundin.

- Bù dịch cao phân tử tùy theo diễn biến lâm sàng và phẫu thuật.

 

5. Kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật tiêu hóa:

- Tất cả các PT đường tiêu hóa phải dùng kháng sinh dự phòng.

- Tùy theo vị trí phẫu thuật, hiệu lực trên vi khuẩn của từng loại kháng sinh mà ta lựa chọn.

 

6. Phân đoạn hồi tỉnh:

- Phải đảm bảo trở lại chế độ tự chủ của chức năng sống lớn sau giai đoạn phẫu thuật.

- Hô hấp hỗ trợ phải được tiếp tục khi bệnh nhân tỉnh mà tuần hoàn không ổn định và để tự thở chưa đảm bảo.

- Dự phòng trái ngược trong giai đoạn hồi tỉnh.

- Tiếp tục giảm đau cho bệnh nhân bằng các loại thuốc dòng họ Morphin và Non-steroid

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top