✴️ Cập nhật về hướng dẫn quản lý F0 tại nhà

Nội dung

Theo Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 21/8/2021 của Bộ Y tế

Xem nội dung file pdf do ĐH Y Hà Nội biên soạn TẠI ĐÂY

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top