Tóm tắt hướng dẫn điều trị suy tim của Hoa Kỳ ACC/AHA/HFSA 2022

Nội dung

ANAHEIM, CA – Hội Tim mạch học Hoa Kỳ (American College of Cardiology/ACC) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association/AHA)

Link tải PDF (Final): ACC 2022

 

Thực hiện bởi Dược lâm sàng - Thông tin thuốc

return to top