Cấu tạo tai người

Nội dung

Về mặt giải phẫu, cấu tạo của tai gồm ba phần: tai ngoài, tai giữa và tai trong.

  1. Tai ngoài: Bao gồm vành tai, ống tai ngoài, màng nhĩ. Tai ngoài đảm nhận chức năng thu và dẫn âm thanh.
  2. Tai giữa: Bao gồm các bộ phận hòm nhĩ, xương con thính giác, cơ xương con. Tai giữa giúp khuếch đại sóng âm thanh và truyền đến tai trong.
  3. Tai trong: Bao gồm các bộ phận như mê đạo xương (tiền đình, ống bán khuyên, ốc tai) và mê đạo màng (soan nang, cầu nang, ống bán khuyên, ống ốc tai).

 

Chức năng của tai trong bao gồm:

  • Mê đạo xương: Hỗ trợ các mê đạo màng của nó;
  • Soan nang và cầu nang: Cung cấp thông tin về chuyển động của đầu với gia tốc thẳng;
  • Các ống bán khuyên: Cung cấp thông tin về chuyển động của đầu với gia tốc góc;
  • Ống ốc tai: Cung cấp thông tin thính giác.

return to top