Đặc điểm nổi trội ở người tự kỷ

Nội dung

Trước đây, đặc điểm này của người tự kỷ thường bị cộng đồng nhìn nhận và ứng xử một cách tiêu cực. Thậm chí nhiều chuyên gia y tế còn lo ngại nếu người tự kỷ quan tâm quá đến một lĩnh vực thì khả năng giao tiếp cộng đồng càng kém đi do chủ đề trò chuyện bị thu hẹp, quan hệ xã hội càng bị hạn chế.

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, không nên xem nhẹ đặc điểm này của người tự kỷ mà nên nhìn nhận nó như một thế mạnh của họ, từ đó khuyến khích họ tăng giao tiếp với cộng đồng hơn. Thái độ này của cộng đồng sẽ giúp người tự kỷ bớt căng thẳng và tăng sự tập trung và gắn kết của họ với xung quanh. Nghiên cứu của ĐH New York cho thấy có 53% cha mẹ ủng hộ mối quan tâm của người con tự kỷ.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top