BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022

Nội dung

Qua công tác kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021 cho kết quả kiểm tra như sau:

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá:

Tóm tắt:

return to top