THÔNG BÁO "KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM "LÀM SẠCH BỆNH VIỆN NĂM 2020" CỦA BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG"

Nội dung

DOWNLOAD

THÔNG BÁO "KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP THUỘC DỰ TOÁN MUA SẮM "LÀM SẠCH BỆNH VIỆN NĂM 2020" CỦA BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG" TẢI FILE TẠI ĐÂY

Chia sẻ trên Zalo
return to top