Thông báo "Về kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu : Cung cấp máy chủ - Dự toán : Cung cấp máy chủ phục vụ công tác Bệnh viện"

Nội dung

DOWNLOAD

Thông báo "Về kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu : Cung cấp máy chủ - Dự toán : Cung cấp máy chủ phục vụ công tác Bệnh viện" tải file tại đây

Chia sẻ trên Zalo
return to top