Thông báo "vv mời chào giá công trình số 10: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương"

Nội dung

Thông báo "vv mời chào giá công trình số 10: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương" Hạng mục: Khoa sản dịch vụ C301 Nội tiêu hóa, kho lưu trữ hồ sơ Phòng tổ chức cán bộ tải file tại đây

Chia sẻ trên Zalo
return to top