CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP VỀ DƯỢC LÂM SÀNG

Nội dung

Lợi ích khi tham gia chương trình

 • Rèn luyện kỹ năng thực hành trực tiếp
 • Xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp
 • Tiếp nhận kinh nghiệm, tài liệu hữu ích
 • Có chứng nhận

Nội dung: xem thêm chi tiết được trình bày ở Bảng 1 bên dưới.

(Lưu ý: Nội dung chương trình có thể điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với nhu cầu của học viên.)

Module 1 (1 tuần từ thứ 2 đến thứ 6, giờ hành chính)

Tuần 1 cung cấp cho các học viên cơ hội tham quan, kiến tập và thực hiện các hoạt động dược lâm sàng cơ bản tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Mục tiêu tuần 1

Sau khi tham gia thực tập Tuần 1, học viên có thể:

 • Trình bày được các hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện
 • Trình bày được vai trò của dược sĩ khi duyệt đơn cho bệnh nhân ngoại trú
 • Thực hiện được hoạt động tư vấn cho bệnh nhân ngoại trú
 • Thực hiện được hoạt động phân tích bệnh án nội trú
 • Trình bày được quy trình, kinh nghiệm và các nguồn tài liệu phục vụ cho hoạt động thông tin thuốc
 • Trình bày được quy trình và kinh nghiệm khi quản lý phản ứng có hại tại bệnh viện
 • Trình bày được quy trình và kinh nghiệm triển khai hoạt động dược lâm sàng khi đi bệnh phòng và hội chẩn cùng bác sĩ. 

Module 2 (1 tuần từ thứ 2 đến thứ 6, giờ hành chính)

Tuần 2 cung cấp cho các học viên cơ hội tham quan, kiến tập và thực hiện các hoạt động cảnh giác dược tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Mục tiêu tuần 2

Sau khi tham gia thực tập Tuần 1, học viên có thể:

 • Diễn giải được các dấu hiệu lâm sàng và cận lâm sàng
 • Xử lý được các tình huống dị ứng liên quan kháng sinh, hội chứng người đỏ, suy thận, tăng thải thận, ADR trên huyết học do thuốc
 • Trình bày được quy trình và kinh nghiệm triển khai hoạt động dược lâm sàng tại phòng tư vấn và khi đi bệnh phòng và hội chẩn cùng bác sĩ. 

Module 3 (1 tuần từ thứ 2 đến thứ 6, giờ hành chính)

Tuần 3 cung cấp cho các học viên cơ hội tham quan, kiến tập và thực hiện các hoạt động quản lý kháng sinh tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Mục tiêu tuần 3

Sau khi tham gia thực tập Tuần 3, học viên có thể:

 • Trình bày được các kinh nghiệm triển khai chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện
 • Thực hiện được tư vấn sử dụng kháng sinh vancomycin và colistin
 • Thực hiện được tư vấn sử dụng kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn Gram âm. Gram dương
 • Xử lý được các tình huống ADR liên quan kháng sinh
 • Trình bày được quy trình và kinh nghiệm triển khai hoạt động dược lâm sàng tại phòng tư vấn và khi đi bệnh phòng và hội chẩn cùng bác sĩ. 

Bảng 1. Nội dung của các module đào tạo dược lâm sàng tại BV Nguyễn Tri Phương

NỘI DUNG

TUẦN 1

Tổng quan Hoạt động DLS

Tìm hiểu các hoạt động DLS tại bệnh viện

Tham quan hoạt động DLS tại phòng phát thuốc BHYT

Kiến tập hoạt động tư vấn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú

Tìm hiểu quy trình phân tích bệnh án nội trú

Tìm hiểu quy trình hoạt động thông tin thuốc

Tìm hiểu quy trình quản lý phản ứng có hại của thuốc

Kiến tập hoạt động DLS tại bệnh phòng

Tham gia hội chẩn trên khoa lâm sàng

 

 

TUẦN 2

Cảnh giác dược

 

 

Kỹ năng đánh giá các dấu hiệu lâm sàng và chỉ số cận lâm sàng

Dị ứng kháng sinh từ góc nhìn can thiệp dược

Hội chứng người đỏ khi sử dụng Vancomycin

Suy thận trên bệnh nhân dùng colistin và vancomycin

ADR trên huyết học

Tăng thanh thải thận và việc dùng thuốc

Kiến tập hoạt động DLS tại phòng tư vấn và bệnh phòng

Tham gia hội chẩn trên khoa lâm sàng

 

 

TUẦN 3

Kháng sinh

Chương trình quản lý kháng sinh tại bệnh viện

 

Hướng dẫn dùng vancomycin và colistin - ca lâm sàng thực tế

 

Ca lâm sàng nhiễm khuẩn Gram âm, Gram dương

Ca lâm sàng ADR liên quan kháng sinh

Kiến tập hoạt động DLS tại phòng tư vấn và bệnh phòng

Tham gia hội chẩn trên khoa lâm sàng

 

Kinh phí: 1.000.000đ/tuần/học viên (Học viên tự túc chi phí ăn, ở. Chi phí chưa bao gồm tài liệu)

Cách thức đăng ký: chiêu sinh liên tục với lựa chọn thời gian theo nhu cầu từng học viên

Kết thúc khóa có cấp chứng nhận thời gian tham gia 

Liên hệ: 

- Phòng Quản lý chất lượng, lầu 1, khu A, bệnh viện Nguyễn Tri Phương

- Cần thêm thông tin xin thể liên hệ: BS Minh - 0983848985

return to top