THAY ĐỔI LỊCH KHAI GIẢNG LỚP THẬN HỌC - LỌC MÁU NĂM 2023

Nội dung

THÔNG BÁO

 Về việc thay đổi thời gian khai giảng

lớp Thận học – Lọc máu năm 2023 tại bệnh viện

 

  • Căn cứ Thông báo chiêu sinh ngày 27 tháng 01 năm 2023 về việc chiêu sinh Lớp Đào tạo liên tục chuyên đề “Thận học – Lọc máu” năm 2023 của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương;
  • Theo kế hoạch, lớp học sẽ được khai giảng vào ngày 05/4/2023 (Thứ tư). Tuy nhiên, do giảng viên bận lịch công tác nước ngoài đột xuất không sắp xếp được thời gian nên tạm thời chưa thể khai giảng Lớp Đào tạo liên tục chuyên đề “Thận học – Lọc máu” đúng thời gian dự kiến.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương thông báo về việc thay đổi thời gian khai giảng lớp Thận học – Lọc máu năm 2023 tại bệnh viện như sau:

  • Lớp sẽ khai giảng vào 13h30 thứ sáu, ngày 05/5/2023.
  • Địa điểm: Hội trường A, lầu 5 khu A, bệnh viện Nguyễn Tri Phương

(468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

  • Khai giảng chung cho tất cả học viên.

 

Thông tin liên hệ:

  • CN. Chung Thị Lam Phương: 0938.387.326
  • CN. Lê Thị Hiền Lương: 0949.661.679
  • Thông báo tại đây
return to top