Thông báo ngưng tiếp nhận lớp thực hành Dược lâm sàng

Nội dung

Hiện tại, BV Nguyễn Tri Phương đã nhận số lượng học viên đủ cho các khóa học thực tế về Dược lâm sàng đến hết tháng 05/2021. Xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của các quý học viên.

 

Vì thời gian đến sẽ phải sửa chữa nâng cấp phòng hoạt động Dược lâm sàng nên BV sẽ phải tạm ngưng nhận học viên đối với khóa học thực tập thực tế Dược lâm sàng do BV tổ chức.

 

Thông báo này có giá trị áp dụng từ ngày 01/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.

BV rất mong nhận được thông cảm vì sự bất tiện này!

return to top