Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ tâm tháng 04/2022

Nội dung

Trân trọng cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ tâm đã hỗ trợ một phần viện phí cho bệnh nhân Trương Thị Tư.

return to top