Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ Tâm tháng 06/2022

Nội dung

Trân trọng cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ tâm đã hỗ trợ một phần viện phí cho bệnh nhân Hồ Thị Ngọc Hà.

Thư cám ơn nhóm Thiện nguyện Từ Tâm tháng 06/2022

return to top