Thư cảm ơn tri ân tấm lòng của Quý Mạnh thường quân tháng 09/2023

Nội dung

Trân trọng cảm ơn tấm lòng của Quý Mạnh thường quân: 

  • Nhóm THTT "Những mảnh đời bất hạnh"
  • Nhóm Xin vâng
  • Nhóm Đồng hành thiện nguyện
  • Bà Trần Thị Bích Phương
  • Võ Thị Lê Quý

Đã hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

return to top