✴️ Ảnh hưởng đến thiết bị điện cấy ghép tim trong môi trường bệnh viện

Nội dung

Với sự phát triển của y học hiện đại, ngày càng nhiều thiết bị điện được cấy ghép đặc biệt là các thiết bị điện tại tim.

Tuy nhiên, sau khi cấy, có nhiều yếu tố có thể gây nhiễu đặc biệt là các can thiệp y khoa như: chụp cộng hưởng từ (MRI), dao đốt điện, triệt đốt điện sinh lý, bức xạ, nội soi... đều có thể ảnh hưởng hoạt động của máy.

 

Để hạn chế sự gây nhiễu thiết bị điện tại tim trong môi trường hoạt động của BV cần chú ý gì?

return to top