Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý tháng 6/2022

Nội dung

Sáng ngày 06/6/2022, BS.CKII. Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao quyết định bổ nhiệm cho BS.CKI. Lâm Vạn Phong, Phó Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế giữ chức vụ Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế.

 

Thời gian giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 06/6/2022.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top