Quyết định điều động bổ nhiệm và Quyết định phân công phụ trách điều hành (tháng 2 năm 2024)

Nội dung

Trong tháng 2 năm 2024, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã trao Quyết định điều động bổ nhiệm và Quyết định phân công phụ trách điều hành đối với viên chức quản lý thuộc Bệnh viện, cụ thể như sau:

1. Điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng đối với ông Nguyễn Bá Trọng, thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/02/2024.

2. Phân công phụ trách điều hành công tác Điều dưỡng tại Khoa Nhi đối với bà Lương Thị Mai, thời gian phụ trách là 06 tháng, kể từ ngày 01/02/2024.

return to top