Bằng khen đối với BV Trung ương Huế về việc hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật ghép thận tại BV Nguyễn Tri Phương

Nội dung

Từ tháng 10/2020, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận chuyển giao phát triển kỹ thuật ghép thận từ Bệnh viện Trung ương Huế.

 

Tháng 10 năm 2023, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương bắt đầu tổng kết và xây dựng "ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ Y TẾ THẨM ĐỊNH BỆNH  VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI KỸ THUẬT GHÉP THẬN TỪ NGƯỜI HIẾN SỐNG"

 

Đây là một kết quả rất đáng tự hào cho sự hợp tác chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện tuyến trung ương đối với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, giúp đẩy mạnh năng lực chuyên môn của bệnh viện.

 

return to top