✴️ Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh (P1)

Nội dung

HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH

(Kèm theo Quyết định số 3092/QĐ-BYT ngày 25 tháng 06 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC ĐÍCH

Quản lý cách ly y tế đối với người nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng.

 

PHẠM VI ÁP DỤNG

Hướng dẫn này quy định các yêu cầu cách ly y tế đối với người nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam (cảng hàng không, biên giới đất liền, cửa khẩu cảng) và việc tổ chức thực hiện.

Hướng dẫn này không quy định việc cho phép nhập cảnh; việc thiết lập, điều hành và quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà; các đối tượng nhập cảnh để khám chữa bệnh, nhập cảnh do tình trạng bất khả kháng.

 

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Người nhập cảnh theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, cách ly y tế, tự theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh.

Không áp dụng đối với người nhập cảnh làm việc dưới 14 ngày.

 

HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN CÁCH LY Y TẾ

Cách ly y tế tập trung

Địa điểm, đối tượng cách ly y tế

Cách ly y tế tập trung tại khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng (sau đây gọi chung là khách sạn) và người nhập cảnh tự nguyện chi trả toàn bộ chi phí:

Người nhập cảnh có giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền tại nước tiêm vắc xin cấp (vắc xin tiêm phòng phải được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu hoặc Việt Nam cấp phép sử dụng); Liều cuối cùng tiêm vắc xin trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh.

Người nhập cảnh có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước điều trị cấp. Thời gian từ lúc xuất viện tính đến ngày nhập cảnh không quá 12 tháng.

Chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật tay nghề cao (sau đây gọi chung là chuyên gia) và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; vận động viên.;

Khách ngoại giao, công vụ nêu tại Khoản 3, Mục II, Chương III Hướng dẫn này.

Cách ly y tế tại cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý:

Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng thuộc Điểm 1.1. Khoản 1 Mục IV Chương I Hướng dẫn này.

Công dân Việt Nam thuộc đối tượng tại Điểm 1.1. Khoản 1 Mục IV Chương I Hướng dẫn này nhưng không đăng ký cách ly y tế tập trung tại khách sạn.

Thời gian cách ly y tế

Cách ly y tế tập trung 07 ngày đối với những người đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.

Có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 và xét nghiệm kháng thể kháng SARS-CoV-2 dương tính vào ngày thứ nhất sau khi nhập cảnh;

Cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với những đối tượng còn lại.

Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (sau đây gọi chung là tại nhà)

Cách ly y tế tại nhà 07 ngày đối với các trường hợp sau:

Những người thuộc đối tượng nêu tại Điểm 1.1, Khoản 1, Mục IV, Chương I Hướng dẫn này và đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 07 ngày;

Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết b, Điểm 1.2 Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này.

Cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối với những người thuộc đối tượng nêu tại Điểm 2.2, Khoản 2, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này

Tự theo dõi sức khỏe

Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 14 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế tập trung, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Những người thuộc đối tượng cách ly y tế tập trung 07 ngày, cách ly y tế tại nhà 07 ngày và đã hoàn thành cách ly y tế, tiếp tục về tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết a, Điểm 1.2, Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày kể từ khi nhập cảnh.

Những người thuộc đối tượng nêu tại Tiết b, Điểm 1.2 Khoản 1, Mục VII, Chương II Hướng dẫn này sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà 07 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong 07 ngày tiếp theo.

 

CHƯƠNG II: HƯỚNG DẪN CÁCH LY Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH

TRƯỚC KHI NHẬP CẢNH

Người nhập cảnh bắt buộc thực hiện các nội dung sau:

Khai báo y tế qua ứng dụng VHD/Bluezone trên điện thoại thông minh hoặc trên trang web https://tokhaiyte.vn trong vòng 36 giờ trước giờ dự kiến khởi hành tại cửa khẩu đi, lưu mã QR code trên điện thoại thông minh hoặc in mã QR code ra giấy (đối với trường hợp đặc biệt: người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật không sử dụng điện thoại thông minh) để xuất trình tại cửa khẩu.

Đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe qua ứng dụng VHD hoặc trên trang web https://tokhaiyte.vn:

Đối với chuyên gia và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế: đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nơi lưu trú theo phương án đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Đối với khách ngoại giao, công vụ và thân nhân: đơn vị mời đoàn vào thực hiện đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà theo phương án do Bộ Ngoại giao phê duyệt.

Đối với người Việt Nam thuộc các trường hợp nêu tại Tiết a, Điểm 1.1. Khoản 1, Mục IV, Chương I Hướng dẫn này: đăng ký khách sạn cách ly y tế tập trung (nếu có nguyện vọng), địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe.

Các đối tượng còn lại: đăng ký địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR/RT-LAMP trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận (bằng tiếng Anh) với kết quả âm tính (bắt buộc đối với chuyên gia và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế).

Người tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 cần chuẩn bị thêm giấy tờ sau bằng tiếng Anh:

Giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19;

Giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19.

Trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng: nếu người nhập cảnh không sử dụng điện thoại thông minh và không có người khai báo y tế hộ thì thực hiện khai báo y tế tại cửa khẩu nơi nhập cảnh.

 

KHI NHẬP CẢNH TẠI CỬA KHẨU

Người nhập cảnh:

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là Thông điệp 5K.

Xuất trình các giấy tờ nêu tại Khoản 5, Mục I Chương II Hướng dẫn này cho cán bộ kiểm dịch và cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh.

Di chuyển theo phân luồng đến khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

Nhận, lắp SIM điện thoại, cài đặt và bật các ứng dụng VHD và Bluezone (luôn bật bluetooth và GPS), nhận và đeo vòng tay thông minh (đối với trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh); luôn sử dụng các ứng dụng này kể từ khi nhập cảnh đến hết 28 ngày tiếp theo.

Thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng không sử dụng điện thoại thông minh và không có người khai báo y tế hộ.

Tuân thủ các biện pháp cách ly y tế ngay tại cửa khẩu nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19

Cán bộ kiểm dịch y tế:

Kiểm tra khai báo y tế và các giấy tờ nêu tại Khoản 5 Mục I Chương II Hướng dẫn này; đo thân nhiệt, khám sàng lọc COVID-19 đối với người nhập cảnh và xử lý theo quy định; kiểm tra đối chiếu số lượng, danh sách người nhập cảnh và xác nhận hoàn thành việc khai báo y tế.

Hướng dẫn người nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng chưa khai báo y tế điện tử thì thực hiện khai báo y tế.

Cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh:

Làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra xác nhận hoàn thành việc khai báo y tế và phân luồng người nhập cảnh ra khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

Cán bộ thuộc đơn vị cung cấp ứng dụng CNTT:

Phát SIM điện thoại hoặc vòng tay thông minh và hướng dẫn cài đặt, sử dụng các ứng dụng, sử dụng vòng tay thông minh tại khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

 

BÀN GIAO VÀ VẬN CHUYỂN NGƯỜI NHẬP CẢNH TỪ CỬA KHẨU VỀ ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ

Cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh/cán bộ kiểm dịch y tế:

Bàn giao người nhập cảnh cho cán bộ đón người nhập cảnh tại khu vực chờ tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế.

Cán bộ đón người nhập cảnh:

Tiếp nhận và hướng dẫn người nhập cảnh di chuyển theo phân luồng ra từng phương tiện vận chuyển; kiểm tra và nhấn nút xác nhận đúng, đủ người trên ứng dụng VHD trước khi xe khởi hành; theo dõi sức khỏe và thông báo, phối hợp xử lý theo quy định đối với các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong quá trình di chuyển.

Lái xe:

Vận chuyển người nhập cảnh theo đúng kế hoạch, lịch trình được duyệt; không dừng, đỗ dọc đường. Trường hợp đặc biệt/khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì phải thông báo cho cán bộ đón người nhập cảnh để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Nên dừng đỗ tại các điểm dừng nghỉ hoặc trạm dừng nghỉ có khu vực dành riêng cho phòng, chống dịch đã được Bộ Giao thông Vận tải hoặc UBND cấp tỉnh cho phép (nếu có thể). Nên bố trí khu vực vệ sinh hoặc thiết bị vệ sinh trên xe.

Xem tiếp: Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh (P2)

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top