✴️ Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh (P2)

Nội dung

TRONG THỜI GIAN CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG

Cán bộ quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung:

Tiếp nhận và hướng dẫn người cách ly y tế quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nơi tiếp đón (đối với người đeo vòng tay thông minh thì hỗ trợ quét mã QR code); Kiểm tra đối chiếu số lượng, danh sách người cách ly và xác nhận việc tiếp nhận đủ người trên trang web https://tokhaiyte.vn hoặc trên VHD.

Phổ biến, hướng dẫn người cách ly các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là việc thực hiện nghiêm Thông điệp 5K; yêu cầu người cách ly nhận diện khuôn mặt/giọng nói trên ứng dụng VHD 03 lần/ngày theo 03 khung giờ (7h-9h, 13h-15h, 19h-21h) và cập nhật khai báo y tế nếu có trường hợp bất thường về sức khỏe.

Bố trí những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 vào khu vực riêng trong phân khu cách ly.

Năm (05) ngày trước khi người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung: gửi danh sách gồm các thông tin về tên người cách ly, thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe cho Sở Y tế địa phương nơi tiếp nhận để bố trí người tiếp nhận, giám sát và tổ chức kiểm tra và xác nhận đủ điều kiện đối với địa điểm cách ly y tế tại nhà đối với người về cách ly y tế tại nhà. Trường hợp địa điểm dự kiến không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà thì Sở Y tế nơi tiếp nhận thông báo cho cơ sở cách ly y tế tập trung để yêu cầu người cách ly tiếp tục cách ly tập trung đủ 14 ngày hoặc tìm địa điểm khác.

Hai (02) ngày trước khi người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung: gửi thông tin qua tin nhắn và danh sách trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn cho đơn vị vận chuyển về tên người cách ly, thời gian kết thúc cách ly y tế tập trung, địa điểm cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe để bố trí phương tiện vận chuyển;

Vào ngày người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung: phổ biến các quy định về cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khỏe cho người hoàn thành cách ly y tế tập trung; kiểm tra các điều kiện và cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung cho người cách ly;

Cán bộ y tế / quân y:

Đo thân nhiệt, xét nghiệm sàng lọc cho người cách ly ngay khi tiếp nhận về cơ sở cách ly y tế tập trung và xử lý theo quy định;

Hằng ngày theo dõi thân nhiệt và nhắc nhở người cách ly cập nhật thông tin sức khỏe trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn (hỗ trợ cập nhật thông tin đối với người đeo vòng tay thông minh) khi có bất thường về sức khỏe;

Lấy mẫu xét nghiệm cho người cách ly và cập nhật kết quả trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn (đối với cơ sở cách ly y tế tập trung do quân đội quản lý nếu không đủ khả năng lấy mẫu xét nghiệm thì chủ động phối hợp, hợp đồng với cơ sở y tế dân sự để lấy mẫu, xét nghiệm) theo quy định tại Phụ lục 1 Hướng dẫn này.

Xử lý các trường hợp mắc hoặc nghi mắc COVID-19 theo quy định; chăm sóc y tế hoặc chuyển đến cơ sở y tế đối với những trường hợp có các bệnh lý khác.

Cán bộ giám sát:

Nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của người cách ly, người phục vụ trong khu cách ly bằng phương pháp trực tiếp, qua camera giám sát và qua việc sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone/vòng đeo tay thông minh.

Người cách ly:

Chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định về cách ly y tế tại Hướng dẫn này.

Sáu (06) ngày trước khi hoàn thành cách ly y tế tập trung: cập nhật trên ứng dụng VHD những thông tin về địa điểm, phương tiện di chuyển về cách ly y tế tại nhà, địa điểm lưu trú trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, cam kết tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe (đối với những người không sử dụng điện thoại thông minh thì cán bộ quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung hỗ trợ cập nhập lên ứng dụng VHD).

Vào ngày kết thúc cách ly y tế tập trung: nhận giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung và di chuyển về nhà/nơi lưu trú bằng phương tiện đã được bố trí để tiếp tục cách ly y tế tại nhà hoặc tự theo dõi sức khỏe.

Sở Y tế địa phương nơi tiếp nhận người hoàn thành cách ly y tế tập trung:

Gửi danh sách, địa điểm người cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khỏe cho UBND cấp xã nơi tiếp nhận người cách ly trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn để tổ chức kiểm tra điều kiện cách ly y tế tại nhà và giám sát.

Chủ tịch UBND cấp xã:

Đối với trường hợp cách ly y tế tại nhà: kiểm tra các điều kiện cách ly y tế tại nhà theo quy định tại Phụ lục 2 Hướng dẫn này, xác nhận đủ hay không đủ điều kiện cách ly y tế tại nhà và đồng ý tiếp nhận trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn; ra quyết định cách ly y tế tại nhà; tạo và dán mã QR code điểm kiểm dịch nơi cách ly y tế tại nhà 01 ngày trước khi người hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về.

Đối với người về tự theo dõi sức khỏe thì đồng ý tiếp nhận trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn sau khi nhận được danh sách người về tự theo dõi sức khỏe.

Phân công cán bộ tiếp nhận, giám sát người cách ly y tế tại nhà, người về tự theo dõi sức khỏe.

Đơn vị vận chuyển:

Sau khi nhận được thông tin về người cách ly qua ứng dụng VHD thì:

Đối với phương tiện ô tô: bố trí và gửi thông tin về lái xe, biển số xe cho người quản lý cơ sở cách ly y tế tập trung và người cách ly trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn ít nhất 01 ngày trước khi người cách ly hoàn thành cách ly y tế tập trung.

Đối với phương tiện tàu thủy hoặc máy bay: bố trí chỗ ngồi, khu vực riêng cho người cách ly đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19.

 

BÀN GIAO VÀ VẬN CHUYỂN VỀ ĐỊA ĐIỂM CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ HOẶC TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE

Sở Y tế nơi thực hiện cách ly y tế tập trung:

Nhấn nút xác nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn sau khi đơn vị vận chuyển tiếp nhận người hoàn thành cách ly y tế tập trung.

Lái xe vận chuyển người hoàn thành cách ly y tế tập trung:

Hướng dẫn người hoàn thành cách ly y tế tập trung di chuyển ra phương tiện vận chuyển; yêu cầu quét mã QR code dán tại cửa xe trước khi lên xe.

Kiểm tra và nhấn nút xác nhận đúng, đủ người trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn trước khi xe khởi hành.

Di chuyển theo đúng kế hoạch, lịch trình đã được phê duyệt; không dừng, đỗ dọc đường. Trường hợp đặc biệt/khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Nên dừng đỗ tại các điểm dừng nghỉ hoặc trạm dừng nghỉ có khu vực dành riêng cho phòng, chống dịch đã được Bộ Giao thông Vận tải hoặc UBND cấp tỉnh cho phép (nếu có thể).

Người cách ly y tế tại nhà: thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt đeo khẩu trang; mặc trang phục phòng hộ cá nhân phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình di chuyển và thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục.

Người tự theo dõi sức khỏe sau khi kết thúc cách ly tập trung 14 ngày: thực hiện Thông điệp 5K, đặc biệt đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, sử mở ứng dụng truy vết (Bluezone) liên tục.dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống phương tiện vận chuyển và trong suốt quá trình di chuyển;

 

TIẾP NHẬN VÀ CÁCH LY Y TẾ TẠI NHÀ/TỰ THEO DÕI SỨC KHỎE

Cách ly y tế tại nhà:

Chủ tịch UBND cấp xã:

Ký xác nhận trên bản cam kết thực hiện cách ly y tế tại nhà của người cách ly.

Quản lý, theo dõi, giám sát việc tuân thủ cách ly y tế tại nhà.

Ra quyết định kết thúc cách ly y tế tại nhà và xác nhận người cách ly đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn.

Người được phân công tiếp nhận, giám sát người cách ly y tế tại nhà:

Hướng dẫn người cách ly quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nhà.

Giám sát thường xuyên và hằng ngày việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, việc sử dụng các ứng dụng VHD, Bluezone, nhận diện khuôn mặt/giọng nói, báo cáo kịp thời nếu có vi phạm; hỗ trợ cập nhật tình trạng sức khỏe người cách ly trên ứng dụng VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn nếu có bất thường đối với người đeo vòng tay thông minh.

Cán bộ y tế:

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của người cách ly y tế tại nhà vào ngày thứ 7 kể từ khi về cách ly y tế tại nhà và cập nhật kết quả xét nghiệm trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn. Nếu kết quả dương tính thì xử lý theo quy định.

Người cách ly y tế tại nhà:

Quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nhà ngay khi về; ký cam kết thực hiện cách ly y tế tại nhà và chuyển cho người giám sát.

Không được ra khỏi nhà và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là Thông điệp 5K, nhận diện bằng khuôn mặt/giọng nói trên ứng dụng VHD 03 lần/ngày theo 03 khung giờ (7h-9h, 13h-15h, 19h-21h); đeo vòng tay thông minh đối với người không sử dụng điện thoại thông minh.

Tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khoẻ; khai báo y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe trên ứng dụng VHD (đối với người đeo vòng tay thông minh thì báo cho người giám sát để được hỗ trợ) và báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để xử trí.

Tự theo dõi sức khỏe:

Đối với trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày.

Chủ tịch UBND xã:

Tổ chức theo dõi, giám sát việc tuân thủ trong thời gian tự theo dõi sức khỏe.

Xác nhận kết thúc thời gian tự theo dõi sức khỏe trên VHD hoặc trang web https://tokhaiyte.vn.

Người được phân công tiếp nhận, giám sát:

Hướng dẫn người tự theo dõi sức khỏe quét mã QR code điểm kiểm dịch tại nhà ngay khi trở về;

Trường hợp người tự theo dõi sức khỏe phải ra khỏi nhà hoặc di chuyển đến địa phương khác trong thời gian tự theo dõi sức khỏe thì xác nhận đồng ý hay không đồng ý trên ứng dụng VHD và phải thông báo cho Sở Y tế địa phương để thông báo cho Sở Y tế nơi đến (nếu di chuyển đến địa phương khác) để phối hợp giám sát.

Giám sát thường xuyên việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch, báo cáo kịp thời nếu có vi phạm; hỗ trợ cập nhật tình trạng sức khỏe (nếu có bất thường) của người tự theo dõi sức khỏe trên ứng dụng VHD đối với người đeo vòng tay thông minh.

Người đã hoàn thành cách ly y tế tập trung 14 ngày:

Tiếp tục sử dụng ứng dụng VHD và Bluezone đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Cập nhật khai báo y tế trên ứng dụng VHD khi có bất thường về sức khỏe. Trường hợp bắt buộc phải ra khỏi nhà thì phải thông báo cho người giám sát qua ứng dụng VHD và được người giám sát xác nhận đồng ý; không đến nơi đông người, không tụ tập ăn uống, giao lưu, văn nghệ… và luôn thực hiện Thông điệp 5K.

Trường hợp phải di chuyển tới địa phương khác thì trước 03 ngày phải thông báo cho người giám sát, chủ tịch UBND xã qua ứng dụng VHD để xác nhận đồng ý.

Đối với trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà:

Người đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà:

Luôn thực hiện Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch chung của địa phương; tiếp tục sử dụng ứng dụng VHD và Bluezone đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Cập nhật khai báo y tế trên ứng dụng VHD khi có bất thường về sức khỏe. Trường hợp di chuyển tới địa phương khác thì phải báo cho người giám sát qua ứng dụng VHD trước khi di chuyển.

Người được phân công tiếp nhận, giám sát:

Tiếp tục giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của người đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà; báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe để xử trí theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp xã: Xác nhận kết thúc thời gian tự theo dõi sức khỏe trên ứng dụng VHD.

Xem tiếp: Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh (P3)

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

Chia sẻ trên Zalo
return to top