Có sử dụng được thẻ BHYT khi đổi CMND sang CCCD?

Nội dung

Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về BHYT, mỗi người chỉ được cấp 01 thẻ duy nhất. Căn cứ khoản 4 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi 2014, thẻ này chỉ hết hiệu lực khi thuộc một trong các trường hợp sau đây

- Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

- Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá;

- Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.

Có thể thấy, việc đổi CMND sang CCCD không nằm trong các trường hợp làm hết giá trị sử dụng của thẻ BHYT. Do đó, việc bạn đổi sang CCCD sẽ không làm ảnh hưởng gì đến hiệu lực của thẻ.

 

Vậy đổi sang CCCD có cần cấp lại, đổi thẻ BHYT?

Theo quy định tại Điều 18 Luật BHYT, thẻ BHYT chỉ cấp lại trong trường hợp bị mất. Bên cạnh đó, Điều 19 Luật này cũng liệt kê cụ thể các trường hợp được đổi thẻ BHYT gồm:

- Rách, nát hoặc hỏng;

- Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;

- Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

Bên cạnh đó, nội dung trên thẻ BHYT chỉ thể hiện các thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ của người tham gia BHYT. Không có nội dung nào thể hiện về số CMND của người đó.

Vì vậy, việc thay đổi số CMND do đổi sang CCCD sẽ không ảnh hưởng tới bất kì thông tin nào trên thẻ BHYT nên không cần phải làm thủ tục đổi thẻ BHYT.

 

Xuất trình CCCD cùng thẻ BHYT cũ vẫn được chấp nhận

Hiện nay, nhiều người đang lo lắng không biết thay vì xuất trình thẻ BHYT và CMND khi đi khám chữa bệnh, nay sử dụng CCCD thay thế có được nhân viên của bệnh viện tiếp nhận hay không.

Người bệnh hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng CCCD thay cho CMND khi xuất trình cùng thẻ BHYT để làm căn cứ hưởng các quyền lợi BHYT.

Theo khoản 1 Điều 28 Luật BHYT quy định, người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; trường hợp thẻ chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

Theo đó, để được hưởng BHYT, người bệnh phải cần xuất trình thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và giấy tờ chứng minh nhân thân (nếu thẻ không có ảnh).

Thực tế, nhân viên bệnh viện khi tiếp nhận thẻ BHYT cũng chỉ đối chiếu với các thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của người tham gia BHYT trong CMND hoặc CCCD. Trong khi đó, việc đổi sang CCCD không làm ảnh hưởng gì đến các thông tin này.

 

Xem thêm: Sử dụng phần mềm VssID khám BHYT

 

return to top