✴️ Dientamoeba ragilis

Nội dung

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỂ

Chỉ thấy thể hoạt động của D.fragilis, chưa thấy thể kén. Thể hoạt động có kích thước nhỏ, trung bình 9 µm, thường có hai nhân, trung thể lớn

 

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC

D.fragilis sống ở manh tràng của người, ăn vi khuẩn, nấm, và mảnh thức ăn thừa, chưa thấy ở trong mô. Vì vậy đa số các tác giả cho rằng: amíp này không gây bệnh. 

https://healthvietnam.vn/photos/174/k%C3%BD%20sinh%20tr%C3%B9ng/kst%20hvqy/image017.png

Hình 4.9: Dientamoeba ragilis.

Nhưng một số tác giả khác cho rằng: amíp này gây tổn thương ruột thừa, làm ruột thừa xơ hoá. Có tác giả cho rằng amíp này có liên quan và gây một số rối loạn tiêu hoá.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top