✴️ Đặc điểm vi sinh học của vi khuẩn Gram âm và Gram dương

Nội dung
  • Vi khuẩn gram dương và gram âm là hai loại vi khuẩn được phân biệt bằng kỹ thuật nhuộm gram.
  • Phương pháp nhuộm Gram được phát triển bởi Hans Christian Gram vào năm 1884.
  • Chất nhuộm được sử dụng trong kỹ thuật là  crystal violet.
  • Thành phần chính của thành tế bào vi khuẩn là Peptidoglycan
  • Thành tế bào của vi khuẩn Gram dương có cấu trúc khác với thành tế bào của vi khuẩn Gram âm.
  • Vi khuẩn gram dương nhạy cảm hơn với kháng sinh do không có màng lipopolysaccharid bên ngoài.
  • Vi khuẩn gram âm có màng lipopolysaccharid bên ngoài nên chúng ít nhạy cảm với kháng sinh hơn.

 

Vi khuẩn Gram dương Vi khuẩn Gram âm

● Chúng giữ lại chất nhuộm tím trong quá trình nhuộm gram,  cho kết quả nhuộm dương tính.

● Xuất hiện màu tím dưới kính hiển vi.

● Có màng ngoài.

● Lớp peptidoglycan dày và nhiều lớp.

● Không có periplasm (Khoảng trống giữa màng ngoài và màng sinh chất)

● Độ dày của thành tế bào khoảng 20-80 nm.

● Thành tế bào nhẵn.

● Thành tế bào hầu như không chứa lipopolysaccharide.

● Hàm lượng lipid và lipoprotein trong thành tế bào thấp.

● Thành tế bào chứa 70-80% murein.

● Không có porins ở màng ngoài.

● Axit teichoic có trong màng.

● Thân cơ bản của tiên mao có hai vòng.

● Chúng không chứa pili.

● Mesosomes nổi bật hơn.

● Rất dễ bị ảnh hưởng bởi chất tẩy rửa anion.

● Tiết ngoại độc tố (exotoxin)

● Cho thấy khả năng chịu đựng cao đối với tình trạng khô

● Ức chế mạnh bởi thuốc nhuộm bazơ

● Nhạy cảm hơn với các loại thuốc kháng sinh như Penicillin và Sulfonamide.

● Chúng không giữ lại chất nhuộm tím trong quá trình nhuộm gram, cho kết quả âm tính.

● Xuất hiện màu hồng dưới kính hiển vi.

● Không có màng ngoài.

● Lớp peptidoglycan mỏng và nhiều lớp.

● Có không gian periplasm ((Khoảng trống giữa màng ngoài và màng sinh chất)

● Độ dày của thành tế bào khoảng 5-10 nm.

● Thành tế bào dạng gợn sóng.

● Thành tế bào chứa hàm lượng lipopolysaccharide cao.

● Hàm lượng lipid và lipoprotein cao trong thành tế bào.

● Thành tế bào chứa 10-20% murein.

● Porins có ở màng ngoài.

● Không có axit teichoic trong màng.

● Thân cơ bản của tiên mao có 4 vòng.

● Chúng chứa pili.

● Mesosomes ít nổi bật hơn.

● Ít nhạy cảm với chất tẩy rửa anion.

● Tiết nội độc tố

● Cho thấy khả năng chịu đựng thấp đối với tình trạng khô.

● Ức chế kém bởi thuốc nhuộm bazơ

● Kháng kháng sinh nhiều hơn. Tuy nhiên, chúng nhạy cảm với Streptomycin, Chloramphenicol và Tetracycline.

 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - Đa khoa Hạng I Thành phố Hồ Chí Minh

  facebook.com/BVNTP

  youtube.com/bvntp

return to top